Документация — Дезинфицирующее средство Катрил-НС (флакон 1 л)